Služby a ceny

Písemné překlady

Nabízím písemné překlady v těchto jazykových kombinacích:

 • čeština          <->   ruština od 10 euro
 • slovenština    ->    ruština od 10 euro
 • ukrajinština    ->   čeština od 11 euro

Pro orientaci je uveden seznam oborů, u kterých je možné překladatelské služby objednat:

 • osobní doklady (rodné, oddací, rozvodové a úmrtní listy, diplomy, vysvědčení, výpisy z rejstříku trestů, výpisy a potvrzení z banky,  plné moci, souhlasy, pasy, občanské a      cestovní průkazy apod.)
 • právní a finanční dokumentace (smlouvy, faktury, účtenky, stvrzenky atd.)
 • webové stránky
 • obchodní korespondence
 • technická dokumentace (návody, manuály, příručky, certifikáty apod.)
 • lékařské zprávy (nálezy, potvrzení, výpisy)
 • propagační a informační materiály

Každá zakázka je posuzována individuálně. Zašlete text k překladu na uvedenou E-mailovou adresu a obratem obdržíte cenovou kalkulaci.

Překlady jsou zpracovány ve formě, odsouhlasené v objednávce, kde je rovněž dohodnut přesný rozsah, termín odevzdání a cena.

Termín odevzdání je závislý na rozsahu a charakteru překládaného textu.

Ceny jsou vypočítávány dle náročnosti, rozsahu a rychlosti překladu.

Překlady jsou zpracovávány v rozsahu 6 NS (1 NS = 1800 znaků včetně mezer) za 1 den. Nejmenší účtovaný objem překladu je 0,5 NS.

Zajistím rovněž soudní ověření.

Tlumočení

20-50 euro/h, od 160 euro/ 1 prac. den (max. 8 hodin vč. přestávek)

 • jednání
 • konzultace
 • doprovod
 • obchodní schůzky

1 zavolání (telefon nebo Skype) 10 euro